آموزش نشانه  ظ با شعر

ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شكلش جدا هستم

يك شكل دارم بچّه ها

در همه جا مي آيم

كشيده است صدايم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ


منبع:كتاب آموزش الفبا(محمد رستمي بيجارگاه)برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس پيامبر اعظم, ص

تاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 15:35 | نویسنده : شاهدی فر |

  قوربا غه                                                    جغد                 


آموزش نشانه  غـ ﻐ ﻎ غ با شعر


ما چهار تا غين هستيم                      كنار هم نشستيم

هم تنهاييم ،هم چسبان                     مهربانيم و خندان

آمده ايم  در هر جا                             يك نقطه داريم بالا

نشسته ايم درباغچه                        آمده ايم  در غنچه     

در آخر تيغ هستيم                            در آخر جيغ هستيم

آمده ايم آخر باغ                                هستيم آخر داغبرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس مرغابي ولاك پشت کلاس اول

تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 14:58 | نویسنده : شاهدی فر |


آموزش نشانه  ط با شعر

ط      

بچّه هامن(طا) هستم

با(تـ ت)همصداهستم

يك شكل دارم بچّه ها

مي آيم در همه جا

در هر كجا بيايم

با همين شكل مي آيم

در سر نقطه ندارم

كشيده نيست صدايم

من هستم وسط سطل

در خط وطوطي وطبلبرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس خاطرات انقلاب کلاس اول

تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 7:19 | نویسنده : شاهدی فر |

حوض

آموزش نشانه  ضـ ض باشعر

ضـ غير آخر   ض آخر

ما هستيم دو برادر

غير آخر و آخر

با(ز-ذ)همصدا هستيم

ازآن ها جدا هستيم

دو شكل داريم بچّه ها

كشيده است اين صدا

نشسته ايم در قاضي

آمده ايم  در  رياضي

منبع:كتاب آموزش الفبا(محمد رستمي بيجارگاه)


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس رضاکلاس اول

تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 7:9 | نویسنده : شاهدی فر |

آموزش نشانه  حـ ح با شعر

          13.gif                     حلزون            تمساح


حـ غير آخر                         ح آخر

ما دو نفر برادر                                 غير آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصداهستيم              از آن ها جدا هستيم

هيچ نقطه اي نيست با ما                  نه در پايين ،نه در بالا

مي گوييم اي بچّه ها                       كشيده است اين صدا

اوّل حوله هستيم                            تويِ صبحانه هستيم

در آخر صبح هستيم                         در آخر صلح هستيم    

 


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس حلزون کلاس اول

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ | 13:53 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه  ثـ ث باشعر

ما  هستيم  دو  برادر                        
                          غيرآخر وآخر

با(س،ص)همصدا هستيم 

                             از آنها جدا هستيم                       

دو شكل داريم ،بچّه ها

                        سه نقطه داريم بالا                       

كشيده داريم صدا 

                      نشستيم در  ثريّا                      

آخر باعث هستيم   

                      در مثلّث نشستيم                      


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس مثل خورشيد کلاس اول

تاريخ : سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲ | 19:21 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه   عـ  ﻌ         ع   با شعر

                                   عقاب                            شمع


                   عـ    ﻌ         ع

                                    

(عـ)عين غير آخرهستم                       اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببين در عاقل                                 در مزرعه و عادل            

( )من عِين وسط هستم                      باز كرده ام،دو دستم                        

در وسط مي نشينم                              دست دوستي مي گيرم 

در شعر وبعد نگاه كن                         شكل مرا پيدا كن

 ( )عين آخر چسبانم                        من دوستي مهربانم           

درآخر مي نشينم                                دست دوستي مي گيرم

مرا ببين در بَع بَع                              در موقع و مربّع

(ع)آخر تنهايم                                   تنها تنها مي آيم

آمده ام،در شروع                               نشسته ام در طلوع


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس علي ومعصومه کلاس اول

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ | 9:7 | نویسنده : شاهدی فر |
     آموزش نشانه( ذ)    باشعر  


         

                                       ذرّت


                                       
                              ذ

چه شکل خوبی دارم                           چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم                            از ان جدا هستم

شکل من هست خمیده                      صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم                             کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال                    در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است                   روی سرم خفته است

امده ایم در لذّت                                در لذیذ و در ذرّت


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس سفر دلپذير کلاس اول

تاريخ : دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ | 15:47 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه صـ ص  با شعر

صبح که از خواب پا میشم

مثل  یه گل  وا میشم

مامان جون یه صابون

آورده  بود  برامون

صورتم را  می شویم

تا که تمیز وناز شم

دندانهایم را میشویم

با یه مسواک مخصوص

حالا  دیگه  عزیزم

پیش  همه  عزیزم


مادونفر برادر

غیر آخر وآخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم
برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس صداي موج کلاس اول

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ | 18:50 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش  ّ  (تشدید)با شعر

داستان تشدید این است

چه داستانِ شیرین است

اگر  دیدی  شکلی  را

نشسته است در دوجا

در  دو  تا بخش  جدا

با هم داشتند یک صدا

یکی  کناره  گیرد

جایش تشدید نشیند

شکلی دندانه دار است

رو دیگری  سوار است

کار تشدید همین است

دائم  بالا  نشین است

نشسته  است در بنّا

آمده  است  در  اَمّا

دیده شود  در کفّاش

در  نجّار و  در نقّاش


منبع:کتاب آموزش الفبا(محمد رستمی بیجارگاه)


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس دربازارتشدیدکلاس اول

تاريخ : یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ | 19:14 | نویسنده : شاهدی فر |
 آموزش نشانه هـ ـهـ ـه ه باشعر


                            9
        ماه                                 ستاره ها     مهتاب             نُه    


هـ اول      ـهـ وسط      ـه آخر چسبان               ه آخر تنها

          ما،چهار تابرادَر              

وسط وغیرآخر

هم اول وهم آخر

هم تنهاییم ،هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

کشیده است این صدا


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس مهتاب کلاس اول

تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ | 17:45 | نویسنده : شاهدی فر |

آموزش نشانه قـ ق   با شعر

    

بشقاب

  قاشق      


             قـ غیرآخر  ق آخر

ما  دو  نفر برادر          غـیر  آخـر  و  آخـر

قد خمیده داریم         درسردونقطه داریم

قـ غیرآخررانگاه کن      کنارقند و قندون

ق آخرچه خسته        توی اُتاق نشستهبرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش درس همکاری کلاس اول, آموزش حروف الفبا با شعر

تاريخ : شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ | 21:41 | نویسنده : شاهدی فر |
       آموزش نشانه خـ خ با شعر

                               

                       خانه                                          ملخ   

خـ غیر آخر                    خ آخر

ما دونفربرادر                 غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده        صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا           یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم             وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ                 نشستیم آخر یخ

                     


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس درخت کلاس اول

تاريخ : دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ | 15:32 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه فـ ف  با شعر

 

عکس ها و تصاویر متحرک آدم برفی های زیبا

                 برف                         آدم برفی


فـ غیرآخر    ف آخر

 فهمیدم وفهمیدم   معلّم عزیزم
بگو برام بدونم           فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر        با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن    یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته     ببین آخر نشسته


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس روز برفی کلاس اول

تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ | 19:10 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه گـ گ  با شعر

                         

گل        گلدان                                رنگین کمان


گـ غیر آخر    گ آخر

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر،با  زنگه

گ ،آخر میاد  زرنگه

                  


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس جنگل کلاس اول

تاريخ : جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ | 19:22 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه پـ پ  با شعر

پَرَنده

Quirky Cottages
Quirky Cottagesتوپ


                            پـ غیرآخر    پ آخر              

              

پَر پَر پریدم

            سَر به هوا کشیدم                 

                      تو این هوای آزاد               

                      پرنده ای را دیدم              

روی بال پرنده

         پـ غیر آخر می خنده 

                 پ آخر رو نگاه کن

                      با یه توپ رو سبزه زاره

           Quirky Cottages    Quirky CottagesQuirky Cottages


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس پرواز کلاس اول

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ | 18:12 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه  و با شعر


                        

      ورزش                                داور                         سوار کار

               

یک شکل دارم, تنهایم

کشیده است,صدایم

من که یک شکلی هستم

درهمه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخربرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس ورزش کلاس اول

تاريخ : چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ | 18:12 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه کـ  ک  با شعر

 ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩                                          ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩ 

کفش                   کبوتر                 کودک

کـ غیر    آخر  ک آخر 

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک
برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس لک لک کلاس اول

تاريخ : یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ | 15:0 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه اُ  ُ با شعر

 

  اُردَک                                    شُتُر

                                                  (  اُ     ُ )اُ  اول       -ُ  غیر اول 

  من اُ اول هستم

همیشه اول هستم

دوستم غیر اول 

هیج وقت نمیاد اول

چون که کمی ناقلاست

همه اش سوار حرفهاست
برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس اُردک کلاس اول

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ | 23:4 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه یـ    ی  با شعر


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_   یَخ

           

                      چای                                                


یـ    غیر آخر                                      ی آخر

مادونفر برادر                        غیر آخر وآخر 

دو شکل داریم بچه ها           کشیده داریم صدا

من ی آخر هستم                 همیشه آخر هستم

دوستم یـ غیرآخر                       هیچ وقت نمیاد آخر

یـ غیر آخر منم                                     رو خط دنباله داره منم

دو نقطه دارم در پایین              شکل  من را خوب ببین                          


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس دریا کلاس اول

تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 14:28 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه شـ  ش  با شعر

 

                                            

   شمع           آتش                     ماشین      

 

شـ  غیرآخر                ش آخر                                         

  شـ  سه تا دندونه داره             لب های خندون داره             

شب  شد و پر  ستاره                 مامان شامو میاره               

شـ  هم مثل شب ها                سه تا ستاره داره 

              

ما, دو نفر برادریم                      غیر آخر وآخریم                

سه تادندانه داریم                   رویش سه تانقطه داریم
                

می گوییم ای بچّه ها                کشیده هست این صدا

 

             

 


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس گوش شنواکلاس اول

تاريخ : پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ | 17:4 | نویسنده : شاهدی فر |

آموزش نشانه( اِ  ِـه ه ) با شعر

                Click here to enlarge

           اِنسان                           دِرَخت                              نَرده

       کوسه

اِ اول     ِغیر اول     ـه آخر چسبان           ه آخرتنها

ماچهار تا اِهستیم

کنار هم نشستیم                 

به من میگن اِ اول


اِ اول است همیشه

به غیر از این نمیشه

 ِغیر اول خوب می داند

زیر شکل ها می ماند

 ـه  چسبان است در آخر

دوست است با غیر آخر

آمده است در خانه

در آخر برنامه

ه آخر دائم تنهاست

دائم با یک شکلی هاستبرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس اِستخرکلاس اول

تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ | 18:43 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه ز  با شعر

                                                                            

        زنبور                              گوزن

                           ز

ز شیرین  زبونم                   یه شکل دارم مثل کمونم

شکل سرسره دارم               در سر یک نقطه دارم 

درهمه جا می آیم                 کشیده است صدایم

هستم با ر برابر                    ولی یک نقطه بر سر


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس سرباز کلاس اول

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ | 22:51 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه ایـ  یـ  ی  ای  با شعر

                       سیب                     

                                     

   بستنی

ایران

ایـ اول     یـ وسط       ی آخر       ای آخر تنها

ماچهار تا ای هستیم              کنار هم نشستیم

ایـ  اول است همیشه             جایش عوض نمیشه

یـ  وسط  مهربونه                    در وسط ها می مونه

ی آخرخوب می دونه                که در آخر می مونهبرچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس ایران کلاس اول

تاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ | 22:58 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه نـ  ن با شعر                        

                      

               نان                                                           باران

نـ غیرآخر                 ن آخر           

ما دو نفر برادر                     غیر آخروآخر

شکلی داریم خمیده             صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم         یک نقطه در دل داریم

دراول نان هستیم                در آخر باران هستیم


منبع:کتاب آموزش الفبا  (محمد رستمی بیجارگاه)


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس نان کلاس اول

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 17:40 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه  ر  با شعر

                     

         اَبر            باران          زَنبور

                      ر                    

کودک خوب و نازم                        من سرسره می سازم


شکل سرسره دارم                       در سر  نقطه  ندارم


در همه جا می آیم                        کشیده است صدایم

در اول  رام هستم                          در آخر  ابر  هستم     برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس اَبر کلاس اول

تاريخ : شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ | 14:58 | نویسنده : شاهدی فر |
آموزش نشانه ی او ، و باشعر                                                                                                                                        

     توت فرنگی                لیمو                   انگور    


او ، و            او اول        و غیر اول

ما دو تا او هستیم

کنار هم نشستیم  

من او اول هستم

همیشه اول هستم

خودم یک کلمه هستم

 به من می گن او اول

دوستم و غیراول هیچ وقت نمیاد اول  


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس توت کلاس اول

تاريخ : جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ | 8:29 | نویسنده : شاهدی فر |

آموزش نشانه ی ﺳ ، س باشعر


                              

نرگس                                                             سبد


   غیرآخر، س  آخر


سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم   غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس کلاس کلاس اول

تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 19:19 | نویسنده : شاهدی فر |


                       بادام                                               ماهی

                       مـ غیر آخر / م آخر

بچه ها جون سلام , سلام               دارم براتون یک پیام

 ما هستیم دو تا برادر                       غیر آخر و آخر       

من م آخر هستم                         همیشه آخر هستم

دوستم مـ غیر آخر                         هیچ وقت نمیاد آخر 

آمده ایم در هرجا                                        کشیده داریم صدا   برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس مدرسه کلاس اول

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 17:45 | نویسنده : شاهدی فر |
                                                                          باد                     

                                        

                           

                                          بادکنک  


                                                       د

د کمرشکسته                      تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره                               اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا                                 کشیده نیست این صدا


برچسب‌ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس بادکلاس اول

تاريخ : سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 20:25 | نویسنده : شاهدی فر |
  • آقا موسا
  • تنگ نا