علل افت تحصیلی دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی

افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ممکن است علت‌های مختلفی داشته باشد. مهمترین این علت‌ها عبارتند از:

 1. کند ذهنی که ممکن است عامل وراثتی یا عامل محیطی باشد.
 2. از دست دادن یکی از اقوام نزدیک
 3. مشکلات خانوادگی یا متشنج بودن خانواده
 4. نرسیدن ویتامین‌های کافی به بدن
 5. ایجاد آلودگی‌های صوتی در منزل یا مدرسه
 6. همنشینی با دوستانی که پایین‌تر از سطح خودش می‌باشد
 7. زندگی کردن با افراد غیر از خانواده خودش
 8. خستگی ناشی از رفت و آمد به مدرسه
 9. مزاحمت مداوم یکی از همکلاسی‌‌ها
 10. از بین بردن اعتماد به نفس و کوچک شمردن دوستان یا اولیای خود دانش‌آموز
 11. برخورد نامناسب اولیا مدرسه یا دانش‌آموز
 12. نداشتن بیان شیوای معلم.